بررسی رنگ توسط سیستم های ویژن

این روش با بکارگیری دوربین های مختلف اپلیکیشن رنگ را اجرایی می کند بدین صورت که اگر محصول تولیدی تنوع رنگ داشته باشد سیستم های ویژن می توانند تفکیک محصول براساس رنگ را انجام بدهند و یا براساس درجه رنگ محصول این دسته بندی شکل گیرد.

همچنین این روش برای کنترل بسته بندی هم کاربرد دارد و به عنوان مثال قرص های داخل ورق به این صورت کنترل و تفکیک می شود.
یک نمونه کاربرد در صنعت خودرویی

دیدگاهتان را بنویسید