بطری و سیستم ویژن

در خطوط تولید بطری جهت چک کردن صحت تولید بطری با معیارهای استاندارد از سیستم های ویژن استفاده می شود. این استاندارد ها در انواع بطری متفاوت است و می تواند بسته به نوع محصول داخل آن تغییر کند.
معیارهای مورد سنجش در صنعت بطری:

– شکل ظاهری

دیدگاهتان را بنویسید