تست ابعادی با دقت میکرون

در حال حاضر تست ابعادی بر روی قطعات و اشکال پیچیده یکی از پارامترهای مهم در کنترل کیفیت به حساب می آید و دقت بالا را نمی توان توسط کولیس، گیج بدست آورد. اینگونه تست ها از جمله اندازه، ضخامت، محیط، مساحت، عمق، قطر،نوع رزوه و … نیازمند سیستمی می باشد تا بتواند با سرعت و دقت بالا، اندازه گیری ها را استخراج نماید.

سنسور لیزری و سیستم ویژن دو ابزار بسیار دقیق و کاربردی برای اینگونه تست ها به حساب می آیند.

این تجهیزات با توجه به تنوع بالا می توانند برای کنترل قطعات مختلف بکار گرفته شوند و برای هر صنعتی که نیاز به اندازه گیری و تشخیص فاصله وجود داشته باشد بهترین راه حل شناخته می شود.

از این تجهیزات برای اندازه گیری قطعات فلزی مانند چرخ دنده ، بررسی رزوه پیچ ، مهره و انواع درب از جمله درب بطری ، قطر و عمق سوراخکاری ، اسکن سه بعدی قطعات برای بررسی با دقت در حد میکرون استفاده می شود.

سیستم ویژن و ثبت تصویر

این تجهیزات با توجه به تنوع بالا می توانند برای کنترل قطعات مختلف بکار گرفته شوند و برای هر صنعتی که نیاز به اندازه گیری و تشخیص فاصله وجود داشته باشد بهترین راه حل شناخته می شود.

از این تجهیزات برای اندازه گیری قطعات فلزی مانند چرخ دنده ، بررسی رزوه پیچ ، مهره و انواع درب از جمله درب بطری ، قطر و عمق سوراخکاری ، اسکن سه بعدی قطعات برای بررسی با دقت در حد میکرون استفاده می شود.

سنسور لیزری ۱D ، ۲D ، ۳D

انواع سنسور لیزری که با توجه به نیاز اسکن قطعه، توان اندازه گیری های مختلف در تمامی زوایا بر روی قطعه را انجام می دهند. این عمل بصورت اسکن کامل قطعه و تحلیل داده ها در پردازنده انجام می شود تا در نهایت یک خروجی آنالوگ براساس دقتی کمتر از میکرون را داشته باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید