تصویر برداری ۳D صنعتی

شرکت LMI در سال ۲۰۱۳ سیستم ۳D را ارائه کرد.

خانواده GOCATOR این شرکت با عنوان یک سنسور هوشمند

به بازار عرضه شد و می توان اسکن ، اندازه گیری و کنترل را

همزمان توسط یک دستگاه انجام داد.

افزایش میدان دید و دستیابی به اسکن با پوشش بیشتر بدون کاهش کیفیت برای سطوح مختلف از مزایای این سیستم ها می باشد.

شرکت COGNEX در سال ۲۰۱۴ سیستم سه بعدی خود را برای کاهش مدت زمان اسکن، و با حفظ برنامه های کاربردی پیچیده ماشین بینایی ارائه کرد

سری D1000 با طراحی زیبا می تواند جایگزین چند دوربین گردد و به بازرسی ارتفاع، حجم، زاویه، شیب و سطح مقطع بپردازد.

شرکت CANON در سال ۲۰۱۴ سیستمی با کاربرد صنعتی ارائه کرد. این سیستم که اولین ماشین ویژن شرکت CANON می باشد با هدف تصویر برداری سه بعدی تولید شده و به مانند شرکت های LMI و COGNEX در زمینه اسکن و تعیین موقعیت به بازوی ربات صنعتی برای جابجایی و مونتاژ قطعات کاربرد دارد.

سری RV شرکت CANON با دقت و سرعت می تواند به تشخیص طیف متنوعی از اشیاء، از جمله قطعات منحنی، قطعات با اشکال مختلف، و قطعات با ساختار پیچیده بپردازد. همچنین دستیابی به تصویر بصورت سریع و انتقال داده ها به کنترل بازوی روبات را تقریبا در ۲.۵ ثانیه انجام می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید