طرح اصالت و رهگیری کالا

این طرح در خطوط تولید، با سیستم بسیار دقیق و سریع ثبت، کنترل و رهگیری می شود به این صورت که بعد از ثبت لیبل اصالت بر روی هر محصول، عمل ثبت بارکد لیبل ها توسط سیستم های پردازش تصویر صورت می گیرد و تمامی دیتا در سازمان های مربوطه ثبت و کنترل می گردد و می توان رهگیری را تا زمان مصرف انجام داد.

در این طرح سیستم های پردازش تصویر براساس رابطه مادر و فرزند ( Parent & Child ) اقدام به ثبت داده های بارکد روی محصول و اختصاص یک کد مشخص برای جعبه بسته بندی تعدادی از محصولات و در نهایت ثبت یک بارکد و دیتای جدید برای پالت این مجموعه محصولات می کنند و دیتاهای مورد نظر را با دسته بندی در Data Base ذخیره می کنند.

در این سیستم قابلیت گزارش گیری از پالت و اطلاع از زیر مجموعه و نمایش جعبه های داخل پالت و در نهایت نمایش و گزارش گیری تمامی پاکت های داخل این مجموعه را داریم.

 

دیدگاهتان را بنویسید