مقاومت های ترمز اجزای مهمی در عملکرد ماشین های الکتریکی هستند. آنها هنگام راه اندازی موتور فعال می شوند و به عنوان محافظ برای موتور عمل می کنند. در اینجا مقاومت ترمز الومینیومی، همانطور که از نام قبلاً توضیح داده شده است، برای ترمزگیری، بین موتور و مقاومت یک مبدل فرکانس وجود دارد. به محض توقف موتور، فرکانس از طریق مبدل فرکانس کاهش می یابد. با این حال، موتور به کار خود ادامه می دهد و انرژی الکتریکی تولید می شود که در حال کاهش است. مبدل فرکانس در نتیجه یک ولتاژ بسیار بالا است، نون در مقاومت ترمز به گرما تبدیل می شود.

مقاومت ترمز آلومینیومی

مقاومت ترمزهای آلومینیومی نیرونوین در یک محفظه آلومینیومی مقاوم نصب شده اند. این مقاومت ها به لحاظ طراحی دارای طراحی خاصی در ایران هستند کمترین خطا را دارند. همچنین مقاومت ها آلومینیومی ضد آب بوده و ضد هوای اسیدی بودی می باشد. مقاومت آلومینیومی را می توانید در شهرها یا محیط های کاری با رطوبت بالا و شرجی، محیط های اسیدی، ذوب آهن ها و مواردی که آلودگی های محیطی وجود دارد استفاده نمایید.

جهت خرید مقاومت ترمز آلومینیومی از شرکت نیرونوین می توانید با کارشناسان شرکت در تماس باشید.