پلتفرم نرم افزار جدید یاسکاوا Cockpit-industry 4.0

با نرم افزار Cockpit، یاسکاوا یک پلتفرم نرم افزار مرکزی جدید برای محیط های تولید تحت شبکه طراحی کرده است. رابط استاندارد OPC UA یکی از نکته های اصلی این نرم افزار می باشد.

فرآیند مربوط و اطلاعات سیستم از سیستم های تولید تحت شبکه جمع آوری شده و در لحظه در یک پایگاه داده مقیاس پذیر بررسی و آنالیز می شوند یا برای پردازش خارجی بیشتر آماده می شوند. این روش به طور مستقیم و جامع در پلتفرم نرم افزار قابل مشاهده است.

با نرم افزار Cockpit، یاسکاوا یک پلتفرم نرم افزار مرکزی جدید برای محیط های تولید تحت شبکه طراحی کرده است. رابط استاندارد OPC UA یکی از نکته های اصلی این نرم افزار می باشد.

ویژگی های نرم افزار Cockpit  یاسکاوا می تواند در عمل تجربه شود، هم در مواجهه با سلول های رباتیک و هم در مواجهه با تکنولوژی کنترل و درایو یاسکاوا. به عنوان مثال، پلتفرم نرم افزار یک فیلتر هوای مسدود شده بدون نصب سنسورهای اضافی را تشخیص و گزارش می دهد، صرفا با نظارت بر جریان جاری.

استاندارد ارتباطات یکنواخت

آقای Andreas Waibel  توسعه دهنده ارشد بخش رباتیک یاسکاوا اروپا می گوید:  برای شبکه سازی اجزا و سازه ها با نرم افزار، ما به طور آگاهانه OPC UA را انتخاب کردیم. بالاخره، باید یک دلیلی وجود داشته باشد که این استاندارد ارتباطی توسط   VDMA  برای پیاده سازی و اجرای ارتباطات ماشین به ماشین  (M2M) و سایر برنامه های کاربردی خاص  Industrie 4.0 ترجیح داده می شود.

OPC UA به معنی معماری یکپارچه ارتباطات پلتفرم باز می باشد. یک معماری که ارتباط مستقل پلتفرم و  تولید کننده را از طریق سطوح مختلف هرم اتوماسیون فعال می کند. در نتیجه منجر به کاهش شدید گردش داده ها می شود. گروه رباتیک  VDMA+  اتوماسیون به شناخت این دیدگاه اختصاص داده شده است. یکی از نتایج این ابتکار توسعه بین شرکتی یک نشان دهنده  OPC UA   می باشد که این ویژگی بالقوه استاندارد را در کاربرد عملی برجسته می کند.

راه حل i³-Mechatronics

 نرم افزار  Industrie 4.0-Cockpit یاسکاوا یک عنصر کلیدی راه حل   “i³-Mechatronics” می باشد. اینجا یاسکاوا مکاترونیک کلاسیک، اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات را با راه حل های دیجیتال مثل هوش مصنوعی، BIG DATA و اینترنت اشیا ترکیب کرده است. “i3” به معنی یکپارچه، هوشمند و نوآورانه می باشد.

این رویکرد یکپارچه سازی شامل آخرین و جدیدترین ربات Motoman با محصولات و راه حل های درایو و تکنولوژی کنترل و بوِیژه راه حل های نرم افزاری توسعه یافته می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید