چرا تست نشت؟

ناکامی در بسیاری از این روش ها این است که آنها وقت گیر هستند به راحتی قابل فهم نیستند.یک راه حل برای این کار این است که یک سیستم پردازش تصویر توسط تصویربرداری حرارتی مادون قرمز را بر روی تجهیزات اتصال خود قرار بدهیم. با استفاده از این سیستم، مشخصات حرارتی شناخته شده نمایان شده و قادر خواهیم بود به طور مداوم نظارت را داشته باشیم.
اگر بخشی از قسمت محدوده دما تغییراتی داشته باشد، سیستم قبل از اینکه فرایند به پایان برسد ما را مطلع می کند و این یک مزیت تضمین کیفیت در زمان واقعی ایجاد می کند.سیستم نظارت بر فرایند حرارتی عمدتا هزینه های ضایعات را کاهش می دهد در حالی که اطمینان حاصل می شود که جوش داده شده با استانداردهای عملکردی سازگار خواهد بود. در حالی که این سیستم به طور کامل جایگزین تست نشت نیست ولی می تواند یک روش سریع را با هزینه کم در اختیار شما بگذارد.