این روش با بکارگیری دوربین های مختلف اپلیکیشن رنگ را اجرایی می کند بدین صورت که اگر محصول تولیدی تنوع رنگ داشته باشد سیستم های ویژن می توانند تفکیک محصول براساس رنگ را انجام بدهند و یا براساس درجه رنگ محصول این دسته بندی شکل گیرد.

همچنین این روش برای کنترل بسته بندی هم کاربرد دارد و به عنوان مثال قرص های داخل ورق به این صورت کنترل و تفکیک می شود.
یک نمونه کاربرد در صنعت خودرویی

ناکامی در بسیاری از این روش ها این است که آنها وقت گیر هستند به راحتی قابل فهم نیستند.یک راه حل برای این کار این است که یک سیستم پردازش تصویر توسط تصویربرداری حرارتی مادون قرمز را بر روی تجهیزات اتصال خود قرار بدهیم. با استفاده از این سیستم، مشخصات حرارتی شناخته شده نمایان شده و قادر خواهیم بود به طور مداوم نظارت را داشته باشیم. اگر بخشی از قسمت محدوده دما تغییراتی داشته باشد، سیستم قبل از اینکه...

کنترل کیفیت تولید می تواند شامل بخش های مختلف از جمله وضعیت صحت قرارگیری و بود و نبود پد آبگیر در وسط پوشک با سایز های مختلف و یا کنترل وجود چسب های پوشک باشد که تمامی این موراد با کنترل در حین تولید و با سرعت بالا در حدود 40 پوشک در ثانیه امکان پذیر خواهد بود. در صورتی که پوشک جدیدی در خط تولید قرار بگیرد، سیستم می تواند کنترل کیفیت را روی آن، به عنوان محصول جدید تعریف کرده و تمامی موارد کنترلی ...

- کنترل رنگ محصول و بررسی وجود رگه - کنترل شکل ظاهری ( دفرمگی ) - بررسی پلیسه های درب - بررسی کامل کاراکتر های طراحی شده در شکل ظاهری بیرونی و داخلی درب - کنترل وجود لاینر کف درب و صحت قرارگیری آن ( بررسی لایه گاز بند ) - کنترل کیفی شماره کف درب - بررسی کیفیت چاپ روی درب - کنترل کامل رزوه های داخلی درب - کنترل وجود پلمپ لبه درب و عدم پارگی آن با بکارگیری دوربین های سرعت بالا و برنامه نوی...

سیستم سمپل ارائه دهنده توانایی دوربین های کنترلی و نور پردازی مناسب هر بخش جهت کنترل کیفیت محصول می باشند. از جمله موارد کنترلی که توسط سیستم ویژن قابل اجرا می باشند می توان به : - اندازه گیری ابعادی قطعه - کنترل شکل ظاهری - شمارش و کنترل گام بیرونی قطعه - کنترل سطح زیر و روی قطعه - کنترل کیفیت سطح داخل سوراخ مرکز قطعه شرکت نیرو نوین با بهره گیری از توانمندی تیم فنی ( ...