دانلود نرم افزارهای کاربردی برندهای متفاوت جهت دانلود و بهره برداری علاقمندان و مهندسین اتوماسیون صنعتی در این بخش قرار داده شده است . همچنین مقالات متنوع با موضوعات مرتبط با اتوماسیون صنعتی قابل دسترسی می باشند .

نیرو نوین در شبکه های اجتماعی