Linear Servo Motorشرکت یاسکاوا یکی از بزرگترین تولیدکننده های سرو موتور در دنیا می باشد. شرکت یاسکاوا به غیر از سرو موتور روتاری، سرو موتور خطی Linear Servo Motor نیز تولید می کند که از کوچکترین ظرفیت ها تا بزرگترین ظرفیت ها را به منظور برآورده کردن نیازهای مشتریان تولید می کند. سرو موتور خطی یاسکاوا شامل مدل های SGLT, SGLG, SGLF, SGLCL می باشد.

  محصولات

  • SGLF

   سرو خطی یاسکاوا سری SGLF سری با هسته آهنی بوده و دارای مدل هایی با ظرفیت 45 نیوتن تا 1680 نیوتن می باشد. سروهای خطی دارای هسته متحرک (Moving Coil)با طول های مختلف و هم چنین مسیر مغناطیسی یا ریل مغناطیسی(Magnetic Way) با طول های مختلف می باشد.

   بیشتر

  • SGLG

   سرو خطی یاسکاوا سری SGLG سری بدون هسته بوده و دارای مدل هایی با ظرفیت 12.5 نیوتن تا 750 نیوتن می باشد. سروهای خطی دارای هسته متحرک (Moving Coil)با طول های مختلف و هم چنین مسیر مغناطیسی یا ریل مغناطیسی(Magnetic Way) با طول های مختلف می باشد.

   بیشتر

  • SGLT

   سرو خطی یاسکاوا سری SGLT سری T شکل هسته آهنی بوده و دارای مدل هایی با ظرفیت 130 نیوتن تا 900 نیوتن می باشد. سروهای خطی دارای هسته متحرک (Moving Coil)با طول های مختلف و هم چنین مسیر مغناطیسی یا ریل مغناطیسی(Magnetic Way) با طول های مختلف می باشد.

   بیشتر

  • SGLC

   سرو خطی یاسکاوا سری SGLC سری استوانه ای بوده و دارای مدل هایی با ظرفیت 17 نیوتن تا 180 نیوتن می باشد. سروهای خطی دارای هسته متحرک (Moving Coil)با طول های مختلف و هم چنین مسیر مغناطیسی یا ریل مغناطیسی(Magnetic Way) با طول های مختلف می باشد.

   بیشتر

  نیرو نوین در شبکه های اجتماعی