واحد تولید این واحد قادر به تولید انواع مقاومت ترمز آلومینیومی و سرامیکی با مشخصات فنی متفاوت می باشد

نیرو نوین در شبکه های اجتماعی