تقویم آموزشی نیرو نوین

 

 

 

کد دوره

عنوان دوره

تاریخ

مدت برگزاری

محل برگزرای
هزینه (ریال)
301

اینورتر یاسکاوا

97/1/16

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
304

سرو یاسکاوا

97/1/30

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
308

اینورتر یاسکاوا

97/2/21

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
310

سرو یاسکاوا

97/2/28

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
315

اینورتر یاسکاوا

97/3/20

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000

 

 

 

 

 

 

ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی  •    
  •  
  • (اجباری)

    (اجباری)

    (اجباری)

    (اجباری)


نیرو نوین در شبکه های اجتماعی