تقویم آموزشی نیرو نوین

 

 

 

کد دوره

عنوان دوره

تاریخ

مدت برگزاری

محل برگزرای
هزینه (ریال)
301

اینورتر یاسکاوا

96/4/17

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
302

مقدماتی پی ال سی میتسوبیشی

96/4/18

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
303 آموزش نرم افزار Eplan 96/4/24-96/4/25 16 ساعت نیرو نوین / تهران 3600,000
304

سرو یاسکاوا

96/4/31

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
305

پی ال سی امرن

96/5/1

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
306

آموزش نرم افزار Eplan

96/5/8-96/5/9

16ساعت

نیرو نوین / تهران 3600,000
307

مانیتورینگ صنعتی

96/5/15-96/5/16

16ساعت

نیرو نوین / تهران 3600,000
308

اینورتر یاسکاوا

96/5/22

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
309

مقدماتی پی ال سی میتسوبیشی

96/5/23

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
310

سرو یاسکاوا

96/5/29

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
311

سرو میتسوبیشی

96/5/30

8 ساعت

نیرو نوین / تهران ---
312

آموزش نرم افزار Eplan

96/6/6-96/6/7

16 ساعت

نیرو نوین / تهران 3600,000
313

اینورتر میتسوبیشی

96/6/13

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
314

پی ال سی امرن

96/6/14

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
315

اینورتر یاسکاوا

96/6/20

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
316

مقدماتی پی ال سی میتسوبیشی

96/6/21

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
317

پی ال سی امرن

96/6/27

16 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000

 

 

 

 

 

 

ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی  •    
  •  
  • (اجباری)

    (اجباری)

    (اجباری)

    (اجباری)


نیرو نوین در شبکه های اجتماعی