یاسکاوا کاربران گرامی جهت بهره مندی از آموزش مجازی این برند می بایست فایل درخواستی را دانلود و سپس آنرا بر روی سیستم خود اجرا نمایید.

56MB                                                                                                                                                    A1000 Features and Benefits

  22MB                                                                                                                                                   DeviceNet for Yaskawa Drives


12MB                                                                                                                                                            Motor and Drive Basics

17MB                                                                                                                                                 PROFIBUS for Yaskawa Drives

   54MB                                                                                                                                                Setting up PI on Yaskawa VFDs


 

 

نیرو نوین در شبکه های اجتماعی