ارتباط با نیرونوین

قم – میدان امام خمینی – به سمت میدان زین الدین
نبش کوچه ۱۱ – شماره ۱۹۴

تلفن : ۳۶۱۲۵  ۲۵ ۹۸+

همراه: 09120696475

ایمیل : Info[at]nnc.ir

فکس: ۳۶۶۷۰۷۷۹ ۲۵ ۹۸+