ارتباط با نیرونوین

قم – میدان امام خمینی – به سمت میدان زین الدین
نبش کوچه ۱۱ – شماره ۱۹۴

تلفن : ۳۶۱۲۵  ۲۵ ۹۸+ ( ۲۰ خط ) | ۹۸۲۵۳۶۶۷۰۷۷۸+

همراه: ۰۹۱۲۴۵۲۵۵۲۳

ایمیل : Info@nnc.ir

فکس: ۳۶۶۷۰۷۷۹ ۲۵ ۹۸+