جوشکاری پلاسما قابل توجه ترین درجه انعطاف پذیری را دارد زیرا اپراتور می‌تواند به راحتی سرعت گاز عبوری از نازل و دما را تغییر دهد.